North Korea's Kim celebrates completion of 'modern mountainous city'